خط – صف علی کریمی پرسپولیس پیام صادقیان

خط – صف: علی کریمی پرسپولیس پیام صادقیان بازگشت دوباره اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کاهش ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران در ۶ ماه

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۴۸.۲درصد کم کردن یافته هست، گ

کاهش ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران در ۶ ماه

کاهش ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران در ۶ ماه

عبارات مهم : دستمزد

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۴۸.۲درصد کم کردن یافته هست، گفت: زیاد کردن ۱۹.۵درصدی دستمزد سا ل۹۷ نتوانست پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران باشد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، راجع به برگزاری جلسه شورای عالی کار راجع به بررسی مجدد دستمزد گفت: زیاد کردن قدرت خرید کارگران مهمترین عنوان جلسه شورای عالی کار بود. بررسی های گروه کارگری نشان می دهد در هفته اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته، 48.2 درصد، قدرت خرید کارگران کم کردن یافته است.

کاهش ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران در ۶ ماه

وی با تأکید بر اینکه دولت و کارفرمایان کم کردن قدرت خرید کارگران را قبول دارند افزود: با وجود اینکه کم کردن قدرت خرید کارگران را قبول دارند ولی هیچ راه حلی جهت جبران آن ارائه نکرده اند.

خدایی بیان کرد: مقرر شد تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و عنوان زیاد کردن قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه هایی که در شورای عالی کار حضور دارند، موارد مطرح شده است در جلسه را با وزارتخانه های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۴۸.۲درصد کم کردن یافته هست، گ

وی همچنین گفت: نمایندگان کارگران درخواست برگزاری جلسه در دو هفته آینده را داشته اند ولی وقت جلسه بعدی اعلام می شود به نظر می رسد که جلسه بعدی شورای عالی کار دو هفته تا یک ماه دیگر باشد. با توجه به اینکه تمام اعضای شورای عالی کار بر کم کردن قدرت خرید کارگران آگاه هستند، می بایست هرچه زوتر تصمیم گیری در این زمینه صورت گیرد.

واژه های کلیدی: دستمزد | برگزاری | کارگران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs