خط – صف علی کریمی پرسپولیس پیام صادقیان

خط – صف: علی کریمی پرسپولیس پیام صادقیان بازگشت دوباره اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی در پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران دخالت نمی کنیم / اتریش

وزیر امور خارجه دولت تازه اتریش در گفتگو با یک روزنامه این کشور تاکید کرد که قصد مداخله و اظهارنظر راجع به پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران را ندارد.

در پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران دخالت نمی کنیم / اتریش

اتریش: در پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران دخالت نمی کنیم

عبارات مهم : اتریش

وزیر امور خارجه دولت تازه اتریش در گفتگو با یک روزنامه این کشور تاکید کرد که قصد مداخله و اظهارنظر راجع به پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران را ندارد.

به گزارش ایرنا، کارین کنایسل در گفتگو با روزنامه ‘اتریش’ در پاسخ به سوالی راجع به اغتشاشات در کشور عزیزمان ایران گفت که قصد دخالت در این عنوان و اظهار نظر را ندارد.

در پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران دخالت نمی کنیم / اتریش

کنایسل در برابر اصرار خبرنگار که ‘حتی اگر به معترضان از سوی حکومت تیراندازی شود؟’ گفت: گویا آنگونه که خبرها می گویند از سوی معترضان هم به سوی نیروهای پلیس شلیک شده است است.

وی افزود: ‘اما حق ابراز اعتراض و برگزاری تظاهرات باید وجود داشته باشد و همچنین باید به آزادی ابراز عقیده احترام گذاشته شود.’

وزیر امور خارجه دولت تازه اتریش در گفتگو با یک روزنامه این کشور تاکید کرد که قصد مداخله و اظهارنظر راجع به پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران را ندارد.

واژه های کلیدی: اتریش | ایران | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs